Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Xây dựng nông thôn mới ở miền núi Tam Trà

Ngày đăng: 8:24 | 07/01 Lượt xem: 83

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn ở một địa phương miền núi, nhưng cán bộ và nhân dân xã Tam Trà phát huy nội lực, đoàn kết xây dựng nông thôn mới đạt được những thành quả đáng khích lệ.

Tam Trà là xã vùng núi nằm về phía Tây huyện Núi Thành có 2 dân tộc Kinh và Co sinh sống. Trong giai đoạn 2016-2020, với quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự đồng thuận của nhân dân, xã Tam Trà đã đạt 15/19 tiêu chí nông thôn mới, gồm tiêu chí 1 (Quy hoạch), tiêu chí 2 (Giao thông), tiêu chí 3 (Thủy lợi), tiêu chí 4 (Điện), tiêu chí 5 (Trường học), tiêu chí 7 (Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn), tiêu chí 8 (Thông tin và Truyền thông), tiêu chí 9 (Nhà ở dân cư), tiêu chí 11 (Hộ nghèo), tiêu chí 12 (Lao động có việc làm), tiêu chí số 14 (Giáo dục và đào tạo), tiêu chí số 15 (Y tế), tiêu chí số 16 (Văn hóa), tiêu chí số 17 (Môi trường và an toàn thực phẩm), tiêu chí số 19 (Quốc phòng và an ninh).

Ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND xã Tam Trà cho biết: Từ khi phát động xây dựng xã nông thôn mới, diện mạo làng quê ở miền núi Tam Trà có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng nâng cao. Từ thời gian triển khai xây dựng nông thôn mới, xã Tam Trà tiếp tục cùng các cơ quan chuyên môn của huyện rà soát điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phù hợp với quy hoạch chung của huyện và điều kiện đặc thù của địa phương miền núi. Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, xã Tam Trà đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, nâng cấp, mở rộng đường giao thông, nâng cấp, quản lý, khai thác tốt các công trình thủy lợi, xây dựng các mô hình sản xuất hiệu quả, đẩy mạnh việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con vật nuôi, trồng rừng đạt hiệu quả kinh tế cao. Cùng với đó, Tam Trà tập trung xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, nhà văn hóa, khu thể thao thôn, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.
Theo Chủ tịch UBND xã Tam Trà Nguyễn Thanh Bình, có được kết quả trên là nhờ địa phương tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, đẩy mạnh việc kiểm tra, đôn đốc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Có kế hoạch phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các hội đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động toàn dân xây dựng nông thôn mới, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới. Ban chỉ đạo, Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã, Ban phát triển thôn thường xuyên được củng cố, kiện toàn, phát huy vai trò lãnh đạo, điều hành công tác xây dựng nông thôn mới, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các tiêu chí nông thôn mới.
Theo lộ trình đăng ký với tỉnh, cùng với các xã: Tam Thạnh, Tam Sơn, xã Tam Trà phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2021. Để đạt được mục tiêu đề ra, UBND xã Tam Trà đã đề ra nhiều giải pháp cụ thể để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong thời gian đến. Trước hết là làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức trong cộng đồng dân cư về nội dung, phương pháp, cách làm, cơ chế chính sách của nhà nước về xây dựng nông thôn mới theo tinh thần người dân phải làm chủ, đồng thời các thành viên, hội viên của Mặt trận Tổ quốc, các hội đoàn thể huy động nội lực là chính. Cạnh đó, xã tập trung chỉ đạo cụ thể, liên tục, đồng bộ và huy động được sự tham gia của cả hệ thống chính trị; tăng cường kiểm tra, sơ kết, tổng kết, thúc đẩy thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, tập trung củng cố các mô hình hay, thiết thực, đồng thời nhân rộng cơ chế hỗ trợ phù hợp cho nông dân mở rộng sản xuất - kinh doanh. Xã Tam Trà cũng tập trung huy động nguồn lực để xây dựng nông thôn mới theo phương châm “Huy động nguồn lực từ cộng đồng là quyết định, sự tham gia của doanh nghiệp và xã hội là quan trọng, sự hỗ trợ từ ngân sách nhà nước là cần thiết”. Việc sử dụng nguồn lực vào các công trình công cộng phải được người dân bàn bạc dân chủ và thống nhất, có giám sát cộng đồng, đảm bảo công khai, minh bạch.
Xã Tam Trà xác định xây dựng nông thôn mới là quá trình liên tục, lâu dài phải có bước đi, lộ trình thích hợp với điều kiện và nguồn lực của địa phương; thực hiện nguyên tắc các tiêu chí dễ làm trước, tiêu chí khó làm sau; phải thật sự chú trọng đầu tư phát triển đồng bộ từ kết cấu hạ tầng, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập đến nâng cao dân trí, chăm sóc sức khỏe, đời sống tinh thần của cư dân nông thôn trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Tác giả: Văn Phin

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Thông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)