Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Huyện Núi Thành phấn đấu hoàn thành Huyện Nông thôn mới vào năm 2023 gắn liền với phát triển đô thị.

Ngày đăng: 8:14 | 04/12 Lượt xem: 55

Chương trình xây dựng nông thôn mới được cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở vào cuộc đã tác động mạnh mẽ đến nhận thức, tư tưởng, hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân nên đã tạo sự chuyển biến tích cực trong việc thực hiện Chương trình tại các địa phương. Bộ máy Ban Chỉ đạo và bộ phận giúp việc từ huyện đến xã không ngừng được hoàn thiện đã nâng cao được vai trò, trách nhiệm trong quá trình thực hiện Chương trình nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện.

Công tác tuyên truyền thường xuyên, liên tục, phong phú, hiệu quả đã làm chuyển biến rõ nét về nhận thức, tư duy của người dân và cán bộ về xây dựng xã NTM, xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu, thôn nông thôn mới và xã nông thôn mới nâng cao, người dân đã nhận thức được mình làm vì mình, mình là chủ thể, Nhà nước đóng vai trò hướng dẫn, giúp đỡ, hỗ trợ; tư tưởng trông chờ, ỉ lại đã dần được đẩy lùi; Nhiều chương trình, Đề án đã được HĐND, UBND huyện thông qua có liên quan đã góp phần tích cực thực hiện có hiệu quả Chương trình trên địa bàn.
Đến cuối năm 2020, huyện đã có 12/16 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó giai đoạn 2016-2020 có 8 xã đó là Tam Giang, Tam Anh Nam, Tam Nghĩa, Tam Tiến, Tam Mỹ Tây, Tam Quang và Tam Hải, Tam Anh Bắc. Số thôn đạt chuẩn xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu có 11 thôn: Đông Xuân xã Tam Giang , Thanh Trà xã Tam Nghĩa, Nam Định xã Tam Anh Nam, Sâm Linh Tây xã Tam Quang, Tịnh Sơn xã Tam Mỹ Tây, Hà Lộc xã Tam Tiến, Trà Lý xã Tam Anh Bắc, Long Thạnh Đông xã Tam Hải, Phú Nam xã Tam Xuân 2, Phú Quý 3 xã Tam Mỹ Đông; Đức Phú xã Tam Sơn. Tính đến cuối năm 2020 số tiêu chí bình quân 18,53 tiêu chí/xã.
Cùng với đó, chất lượng cuộc sống của cư dân xã nông thôn mới được nâng lên rõ rệt, thu nhập bình quân hơn 42 triệu đồng/người, không còn hộ nghèo; Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế 95%; Nước sạch 100%; Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp đạt 70% trong tổng số lao động.
Huyện đã đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2023, Huyện sẽ đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2023 gắn liền xây dựng phát triển đô thị. Đồng thời có ít nhất 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới gồm các xã Tam Sơn (2021), Tam Thạnh (2021), Tam Trà (2022); có 11/15 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao; trong đó có ít nhất 1 đến 2 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu; thu nhập bình quân đầu người từ 45-55 triệu đồng/năm (khu vực nông thôn); tỷ lệ hộ nghèo 0%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế 100%, tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch/hợp vệ sinh 100%).
Trong thời gian tới, huyện sẽ tập trung truyền thông về ý nghĩa, tác động của Chương trình xây dựng nông thôn mới. Đa dạng hóa các hình thức truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, triển khai sâu rộng và thiết thực Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và phản ánh kịp thời thực tiễn xây dựng nông thôn mới của các địa phương...Rà soát, tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền hoàn thiện cơ chế, chính sách để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; hướng dẫn và đôn đốc các địa phương tiếp tục điều chỉnh, bổ sung, triển khai hiệu quả các đề án xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp huy động và đa dạng hóa các nguồn vốn để thực hiện Chương trình, bao gồm vốn từ ngân sách nhà nước trung ương, địa phương, vốn từ trong dân, vốn từ các doanh nghiệp, tổ chức, xã hội,…

Tác giả: Linh Ngọc

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Thông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)