Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Huyện Núi Thành với định hướng xây dựng nông thôn mới giai đoạn sau năm 2020

Ngày đăng: 7:46 | 03/09 Lượt xem: 138

Sau 10 năm (2010-2020) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Núi Thành đạt được nhiều thành quả quan trọng. Trên tinh thần phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, tồn tại, huyện Núi Thành đã đề ra định hướng, mục tiêu xây dựng nông thôn mới giai đoạn sau năm 2020.

Với yêu cầu thúc đẩy xây dựng nông thôn mới sau năm 2020, đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng tiêu chí đã đạt trong giai đoạn (2010 - 2020), đảm bảo thực sự nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, hướng tới xây dựng một nền nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu, nông thôn văn minh, huyện Núi Thành đặt ra mục tiêu tổng quát là phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới gắn liền xây dưng phát triển đô thị. Trong đó, giai đoạn 2021-2025, Núi Thành phấn đấu đến năm 2022, đạt chuẩn huyện nông thôn mới, đồng thời phấn đấu hoàn thành xã đạt chuẩn nông thôn mới đối với các xã miền núi: Tam Sơn, Tam Trà, Tam Thạnh. Phấn đấu đạt 10/15 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao; trong đó có ít nhất 1 đến 2 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu. Phấn đấu đạt 35%-40% thôn đạt chuẩn “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” (có thêm 35 thôn đạt chuẩn)
Huyện Núi Thành cũng phấn đấu đạt các chỉ tiêu tác động trực tiếp đến đời sống sản xuất và sinh hoạt của người dân như thu nhập bình quân đầu người đạt từ 45-55 triệu đồng/năm (khu vực nông thôn); tỉ lệ hộ nghèo: 0%, tỉ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%, tỉ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch: 100%.

Để đạt được mục tiêu đề ra, huyện Núi Thành triển khai nhiều nhiệm vụ và giải pháp cụ thể. Trước hết, các phòng, ban, ngành và địa phương cần chủ động, sáng tạo, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; tập trung vào một số nhóm giải pháp chính. Đó là tập trung truyền thông về ý nghĩa, tác động của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Các cơ quan thông tin, truyền thông và các ban, ngành chức năng đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới gắn với tuyên truyền kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết của Trung ương về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đa dạng hóa các hình thức truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, triển khai sâu rộng và thiết thực phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và phản ánh kịp thời thực tiễn xây dựng nông thôn mới của các địa phương... 
Bên cạnh đó, các đơn vị, địa phương rà soát, tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền hoàn thiện cơ chế, chính sách để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; hướng dẫn và đôn đốc các địa phương tiếp tục điều chỉnh, bổ sung, triển khai hiệu quả các đề án xây dựng nông thôn mới. Các cơ quan phòng ban, ngành và địa phương tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới; ưu tiên thúc đẩy phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, nhất là sản xuất nông nghiệp sạch - an toàn; nhanh chóng tổ chức triển khai Đề án “Chương trình mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) giai đoạn 2020-2025 đến 2030. 
Đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các tiêu chí nông thôn mới, từng địa phương phải xác định rõ các tiêu chí trọng tâm để tập trung chỉ đạo, nhất là các tiêu chí về đời sống người dân, môi trường, văn hoá và an ninh trật tự. Đối với các xã đạt chuẩn nông thôn mới cần tiếp tục phấn đấu xây dựng nông thôn mới để nâng cao chất lượng các tiêu chí và xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Đối với các xã đang phấn đấu đạt chuẩn, phải bảo đảm chất lượng, thực chất, không chạy theo thành tích. Đối với các thôn khó khăn, cần tập trung nâng cấp cơ sở hạ tầng thiết yếu và thúc đẩy phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, ưu tiên tập trung đầu tư ở cấp thôn.
Cùng với đó, các địa phương ở huyện Núi Thành tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp huy động và đa dạng hóa các nguồn vốn để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, bao gồm vốn từ ngân sách nhà nước trung ương, chính quyền địa phương, vốn từ trong dân, vốn từ các doanh nghiệp, tổ chức, xã hội…để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn sau năm 2020

Tác giả: Văn Phin

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Thông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)