Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Khắc phục những hạn chế, tồn tại trong xây dựng nông thôn mới ở Núi Thành

Ngày đăng: 16:43 | 24/08 Lượt xem: 123

Những năm qua, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Núi Thành đạt được nhiều thành quả to lớn: Đời sống vật chất, tình thần thần của cư dân nông thôn được nâng cao, diện mạo làng quê ngày càng khởi sắc…


 Tuy nhiên, theo đánh giá của UBND huyện Núi Thành, vẫn còn một số hạn chế, tồn tại trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện cần được khắc phục.
Trước hết là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị ở một số địa phương chưa thật sự quyết liệt, xuyên suốt, còn tư tưởng trông chờ ỷ lại; nguồn vốn đầu tư vừa ít nhưng chưa tập trung, còn dàn trãi; chưa có chương trình kế hoạch cụ thể để tập trung chỉ đạo theo Đề án đề ra; nhiều địa phương còn nặng về vốn đầu tư của cấp trên mà không tập trung chỉ đạo thực hiện những tiêu chí, nhiệm vụ mà địa phương tự giải quyết được như vấn đề môi trường, văn hóa, an ninh nông thôn, phát triển sản xuất… Mặc dù bộ máy Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới và bộ phận tham mưu từng bước được kiện toàn, củng cố nhưng vẫn chưa được đầu tư đúng mức, hầu hết đều là cán bộ kiêm nhiệm. Văn phòng Điều phối nông thôn mới của huyện bố trí 2 cán bộ, trong đó 1 chuyên trách Phó chánh Văn phòng điều phối ổn định, 1 chuyên trách chuyên môn không ổn định nên ảnh hưởng đến công tác tham mưu Ban Chỉ đạo hiệu quả chưa cao. Công tác tuyên truyền tuy đã được triển khai khá đồng bộ, nhưng nhìn chung chưa đáp ứng yêu cầu; chưa thật sâu, rộng, thường xuyên, liên tục, nhất là chiều sâu, điểm nhấn còn hạn chế, một số địa phương chưa chuyển tải hết các chủ trương, chính sách đến người dân, phần lớn đang nằm lại ở cán bộ chủ trì cấp cơ sở. 

Công tác đào tạo, tập huấn trong thời gian qua vẫn chưa được nhiều, nhận thức một bộ phận cán bộ và nhân dân trên địa bàn toàn huyện chưa hưởng ứng tích cực. Cán bộ làm công tác nông thôn mới xã chưa được đào tạo bài bản, đa số đều kiêm nhiệm hoặc được bố trí chuyên trách nhưng trái ngành đào tạo do vậy rất hạn chế trong công tác cập nhật, báo cáo, lập hồ sơ, tổ chức thực hiện... Chương trình xây dựng Nông thôn mới được người dân rất kỳ vọng, song nguồn lực trong dân còn hạn chế, việc thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực này khó khăn, vốn hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo tỷ lệ đầu tư Trung ương, tỉnh, huyện chưa cao, nguồn thu các xã chưa đáp ứng theo tỷ lệ phân bổ kịp thời, vận động thu nguồn đóng góp nhân dân khó khăn…
Vấn đề trao quyền tự chủ cho cộng đồng và người dân bàn bạc, lựa chọn và thực hiện, đây là quyền lợi của người dân trong xây dựng nông thôn mới, tạo sự đồng tình, ưng thuân cao nhưng việc vận động tham gia họp nhân dân lại là bước khó khăn ở nhiều địa phương.
Các Đề án, Đồ án xây dựng nông thôn mới cơ bản đáp ứng yêu cầu, tuy nhiên chất lượng các đề án ở nhiều xã còn thấp, tính khả thi chưa cao, chậm được sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh khi có hướng dẫn mới. Các xã còn lúng túng trong việc xây dựng các đề án chuyên sâu, giải pháp và lộ trình thực hiện. Một số xã trên địa bàn ảnh hưởng quy hoạch phát triển Khu kinh tế mở Chu Lai. Chất lượng gia đình văn hóa, thôn văn hóa, khám chữa bệnh chưa cao; ý thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường nông thôn còn thấp.
Về phát triển sản xuất xây dựng nông thôn mới, tuy thời gian qua đã xuất hiện được khá nhiều mô hình, điển hình tốt, nhưng trên diện rộng còn hạn chế; huyện đã nỗ lực tổ chức thực hiện các chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, nhưng đến nay số mô hình kinh tế chủ yếu quy mô nhỏ; năng lực sản xuất và chất lượng hàng hóa còn thấp, tính cạnh tranh chưa cao, một số mô hình hoạt động còn mang tính tự phát, thiếu bền vững. Số mô hình phát triển kinh tế theo hướng liên doanh, liên kết với doanh nghiệp chưa được nhiều còn mang tính chất hình thức, chưa tạo được vùng sản xuất hàng hóa lớn để kết nối thị trường tiêu thụ; trình độ kỹ thuật, kỹ năng quản trị sản xuất của nhiều chủ hộ còn hạn chế, việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới và quy trình sản xuất tiến bộ chưa nhiều; thiếu kỹ năng kết nối thị trường tiêu thụ sản phẩm… 
Về xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn mới, hầu hết các địa phương năng lực cán bộ Địa chính – Xây dựng hạn chế chuyên môn trong việc khảo sát, lập hồ sơ dự án công trình nên khi lập hồ sơ kế hoạch chủ yếu theo mức khái toán, chờ đến khi huyện có quyết định phê duyệt thì mới nhờ các đơn vị doanh nghiệp có năng lực thực hiện khảo sát, lập hồ sơ, trình thẩm định phê duyệt dự án, nên có nhiều dự án chưa phù hợp với thực tế lại phải điều chỉnh, bổ sung, chậm thời gian làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của huyện.
Nhận rõ những hạn chế, tồn tại, huyện Núi Thành đề ra hướng khắc phục để tiếp tục đây mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thời gian đến.

Tác giả: Văn Phin

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Thông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)