Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Thực hiện công tác giảm nghèo bền vững năm 2022 trên địa bàn huyện Núi Thành

Ngày đăng: 9:16 | 21/06 Lượt xem: 48

Những năm qua, việc triển khai, thực hiện chương trình mục tiêu giảm nghèo trên địa bàn huyện đã được triển khai đồng bộ, với những nội dung, giải pháp phù hợp và đạt được kết quả.

   Người nghèo được hỗ trợ cải thiện điều kiện sống, tiếp cận tốt hơn với các chính sách và nguồn lực hỗ trợ của nhà nước và cộng đồng trong phát triển kinh tế - xã hội, tạo nhiều việc làm và tăng thu nhập. Các nhu cầu xã hội thiết yếu của người nghèo cơ bản được đáp ứng (như: nhà ở, điện, nước sinh hoạt, học tập, khám chữa bệnh…).

Nhận thức của toàn xã hội trong công tác giảm nghèo được nâng lên; công tác tham mưu, chỉ đạo, điều hành các cấp đã có những bước chuyển đáng kể. Người nghèo ngày càng nhận thức rõ hơn trách nhiệm của cá nhân, gia đình và chủ động trong việc tiếp cận các nguồn lực để tự vươn lên, góp phần cùng với xã hội phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững .

Theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025, cuối năm 2021, trên địa bàn huyện có 717 hộ nghèo, với 1.122 khẩu; chiếm Tỷ lệ: 1,61% so với tổng dân số (Trong đó: có 09 hộ có khả năng tác động giảm nghèo, 708 hộ nghèo không có khả năng thoát nghèo, Không có hộ nghèo có thành viên hưởng chính sách người có công); 540 hộ cận nghèo, 1.088 khẩu; chiếm Tỷ lệ: 1,21% so với tổng dân số. 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo có nhu cầu và đủ điều kiện đều được vay vốn; 100% người nghèo trong độ tuổi lao động, có khả năng lao động nhưng không có việc làm được đào tạo nghề, tập huấn và định hướng nghề nghiệp; được tiếp cận các chương trình hỗ trợ phát triển triển sản xuất tại địa phương;

Để tiếp tục phát huy vai trò, tăng cường trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính
quyền, Mặt trận Tổ quốc, các Hội, đoàn thể và toàn thể Nhân dân trên địa bàn huyện trong tổ chức thực hiện công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021- 2025 nhằm “Chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”. Đồng thời, Tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời và có hiệu quả các giải pháp giảm nghèo bền vững, nhất là Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững nhằm tạo cơ hội, điều kiện cho người nghèo, cận nghèo tiếp cận, thụ hưởng để phát triển kinh tế, tăng thu nhập và thụ hưởng các chính sách an sinh xã hội, cải thiện và từng bước ổn định đời sống vật chất, tinh thần, vươn lên thoát nghèo bền vững. UBND huyện Núi Thành ban hành Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 06/6/2022 về Thực hiện công tác giảm nghèo bền vững năm 2022 trên địa bàn huyện Núi Thành.

Mục tiêu của Kế hoạch là Tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động nguồn lực ưu tiên thực hiện công tác giảm nghèo bền vững theo hướng tiếp cận đa chiều, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới, đảm bảo an sinh xã hội gắn với giảm nghèo bền vững; Hoàn thành chỉ tiêu giảm nghèo theo kế hoạch tỉnh giao, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ
1,61% xuống còn 1,56%.

Đối tượng chính trong kế hoạch là toàn bộ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, trong đó tập trung hỗ trợ hộ nghèo đăng ký thoát nghèo bền vững trên địa bàn huyện.

 

Tác giả: Linh Ngọc

[Trở về]

Các tin cũ hơn:

Thông báo

Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)