Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Núi Thành sau 10 năm thực hiện phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế

Ngày đăng: 11:06 | 15/06 Lượt xem: 48

Trong những năm qua, hoạt động khoa học và công nghệ ( KH&CN) cấp huyện luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp, các ngành của tỉnh và nhất là sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Thường trực Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, sự quan tâm hướng dẫn về chuyên môn của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam. Do vậy hoạt động KH&CN trên địa bàn huyện có bước chuyển biến mới với những kết quả đáng ghi nhận.

  Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của Nghị quyết đối với sự phát triển Khoa học và công nghệ của huyện. UBND huyện đã tổ chức lồng ghép tuyên truyền, quán triệt, phổ biến đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức về nội dung của Nghị quyết số 20-NQ/TW, Kết luận 50-KL/TW và các văn bản của tỉnh cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, Quyết định số 418/QĐ-TTg ngày 11/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2020, Chương trình số 22- CTr/TU ngày 29/01/2013 của Tỉnh uỷ về thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của BCH TW khoá XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa(CNH), hiện đại hóa (HĐH) trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN) và hội nhập quốc tế.  Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo cấp ủy đảng trực thuộc, chính quyền xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW sát với tình hình địa phương, đơn vị, đưa nội dung về phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế vào chương trình công tác và xem đây là một trong những chỉ tiêu, nhiệm vụ quan trọng trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị hằng năm.


Việc triển khai ứng dụng KH&CN vào sản xuất và đời sống trên địa bàn huyện từng bước phát triển. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền được quan tâm. Hội đồng Khoa học và Công nghệ huyện được củng cố, kiện toàn từng bước đi vào hoạt động đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, chất lượng các hoạt động KH&CN từng bước được nâng lên.  Việc tiếp cận và ứng dụng tiến bộ KH&CN vào sản xuất, kinh doanh, quản lý mang lại hiệu quả cao, tăng năng suất, nâng cao chất lượng, cải thiện môi trường sinh thái.

Từ năm 2012 đến nay, được sự quan tâm của các cấp, các ngành, đã hỗ trợ nguồn kinh phí sự nghiệp KH&CN cho huyện Núi Thành để hoạt động KH&CN cấp huyện được đảm bảo. Ủy ban nhân dân huyện Núi Thành đã phê duyệt thuyết minh và kinh phí đối với 15 đề tài KH&CN cấp cơ sở thuộc các lĩnh vực nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản. Việc đẩy mạnh ứng dụng KH&CN phục vụ sản xuất nông nghiệp trong thời gian qua đã thực sự tạo sự chuyển biến tích cực, từng bước làm thay đổi nhận thức và hành động từ cơ quan quản lý nhà nước, đến doanh nghiệp cũng như người sản xuất. Nhờ ứng dụng KH&CN đã tạo nên được nhiều cây trồng có giá trị kinh tế, có sức chống chịu, phù hợp với điều kiện khí hậu trên địa bàn huyện, một số sản phẩm nông sản đặc trưng của địa phương được sản xuất gắn với thương hiệu, nhãn mác được thị trường chấp nhận, mở   thêm nhiều hướng phát triển trong sản xuất nông nghiệp. Một số đề tài đã thực sự tạo được điểm sáng, áp dụng vào trong sản xuất, kết quả đề tài đã được duy trì và nhân rộng mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội thiết thực trên địa bàn huyện, góp phần cải thiện đời sống nhân dân như: : Ứng dụng một số giống lúa mới có triển vọng trên đồng đất Núi Thành; Phục tráng giống nếp bầu Đưng Tam Mỹ từ hạt giống trong sản xuất đại trà; Ứng dụng sản xuất meo giống một số nấm ăn và nấm dược liệu từ nguyên liệu vỏ, cành thứ cấp của cây keo tại huyện Núi Thành; Nhân giống Nếp bầu Tam Mỹ nhằm bảo tồn và phát triển tại huyện Núi Thành; Ứng dụng quy trình chọn giống để phục tráng giống mè đen và mè vàng tại địa phương, Ứng dụng công nghệ tự động hóa quản lý nhiệt độ, ẩm độ trong nhà trồng nấm, Xây dựng mô hình nuôi khảo nghiệm gà Đông Tảo tại huyện Núi Thành, Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào bảo tồn và phát triển giống lợn cỏ địa phương tại các xã miền núi huyện Núi, Ứng dụng quy trình công nghệ để xây dựng mô hình nuôi thương phẩm cá Giò (cá Bớp) Rachycentron canadum trong ao lót bạt và trong lồng bè tại huyện Núi Thành, Ứng dụng quy trình chế biến sản phẩm mực tẩm ướp gia vị từ nguyên liệu mực xà khô tại huyện Núi Thành.

Về phát huy và tăng cường tiềm lực KH&CN, hỗ trợ các cơ sở sản xuất công nghiệp nâng cao trình độ sản xuất. Từ năm 2012 đến nay, nhờ sự phát triển của khoa học công nghệ đã thúc đẩy nền sản xuất công nghiệp trên địa bàn phát triển nhanh và bền vững. Các doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn huyện cũng đã tích cực, chủ động cải tiến, đổi mới dây chuyền sản xuất cũ sang dây chuyền sản xuất tiên tiến, hiện đại. Trong thời gian qua trên địa bàn huyện cũng đã có nhiều Doanh nghiệp, Hợp tác xã mạnh dạn đầu tư sản xuất nông nghiệp ứng dụng KHCN khẳng định thế mạnh và khả năng cạnh tranh vượt trội về năng suất, chất lượng sản phẩm; đồng thời trở thành điểm sáng và là động lực tăng trưởng của địa phương. Hiện nay trên địa bàn huyện có các doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư vào sản xuất nông nghiệp với quy mô tương đối lớn so với sản xuất tại các hộ gia đình. Đây là những đơn vị mạnh dạn, tiên phong trong việc đưa KHCN vào sản xuất, kinh doanh, tổ chức liên kết với nhân dân trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, cụ thể như: Hợp Tác xã Hoàng Hải Tam Quang: Đầu tư trồng nấm linh chi, nấm mèo, nấm bào ngư… với diện tích khoảng 3000 m2 ; Hợp Tác Trung Hải xã Tam Hải: Đầu tư sản xuất chế biến mực tẩm, cá tẩm; chế biến, sản xuất mực tẩm của Công ty TNHH Tâm Lộc ….đem lại hiệu quả kinh tế cao. Thực hiện việc hỗ trợ đăng ký nhãn hiệu, sở hữu trí tuệ cho các đơn vị đối với một số sản phẩm đặc trưng của địa phương như: Sản phẩm Rong mứt Tam Hải, Nếp bầu Tam Mỹ; Rau câu chỉ vàng Tam Hòa,…. qua đó người dân đã nắm được nhiều thông tin cũng như kiến thức để phân biệt các sản phẩm hàng hóa. Hằng năm, UBND huyện đã phối hợp với Sở Công Thương tỉnh và các đơn vị có liên quan tổ chức khảo sát xây dựng các Kế hoạch, Chương trình, Đề án hỗ trợ từ nguồn kinh phí Khuyến công của tỉnh, huyện nhằm hỗ trợ các cơ sở sản xuất trên địa bàn huyện.

Trong thời gian đến, nhiệm vụ trọng tâm của huyện là tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng KH&CN vào sản xuất và đời sống, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài, là động lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng của huyện. Nhất quán quan điểm phát triển và ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ vào thực tiễn sản xuất và đời sống là nhiệm vụ chiến lược, có tính liên tục và lâu dài. Xác định mục tiêu tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học công nghệ, gắn ứng dụng vào sản xuất, kinh doanh, quản lý và đời sống, đáp ứng nhu cầu xã hội. Trong đó tập trung ứng dụng khoa học công nghệ đảm bảo các mục tiêu mà Nghị quyết 20-NQ/TW đã đề ra.

Để đạt được mục tiêu nêu trên, một số giải pháp đặt ra như: đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân về nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao, nhân rộng tiến bộ KH&CN vào sản xuất nông nghiệp với nội dung thiết thực, phù hợp. Chủ động mở rộng liên kết, hợp tác với các trường đại học, cao đẳng, các cơ sở nghiên cứu để đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao các tiến bộ khoa học công nghệ, đồng thời xác định, lựa chọn tiến bộ khoa học kỹ thuật, quy trình sản xuất và cây trồng, vật nuôi phù hợp nhất với điều kiện thực tiễn của địa phương nhằm xây dựng vùng sản xuất chuyên canh tạo ra chuỗi giá trị trong sản xuất. Tăng cường sự phối hợp của các cấp, các ngành trong nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao, nhân rộng công nghệ vào sản xuất và đời sống, có chính sách động viên, khuyến khích trong việc đào tạo, thu hút nguồn nhân lực khoa học công nghệ; tập huấn, nâng cao kiến thức và khả năng tiếp nhận kết quả tiến bộ khoa học kỹ thuật cho nông dân; giới thiệu các tiến bộ, các mô hình sản xuất, các giống cây trồng, vật nuôi khi đưa vào sản xuất thực tế mang lại hiệu quả. Tập trung nguồn lực xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ trong sản xuất và đời sống. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tuyên truyền phổ biến pháp luật, hỗ trợ cơ sở trong công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng./.

 

Tác giả: Linh Ngọc

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Thông báo

Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)