Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Ngày đăng: 9:13 | 21/06 Lượt xem: 31

Ngày 09/6, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Kế hoạch số 3687/KH-UBND về việc tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh.

Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước và hoạt động thực thi pháp luật trong lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông; nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong cộng đồng.

Xác định các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trong hoạt động bảo đảm trật tự an toàn giao thông ở tất cả các lĩnh vực đường bộ, đường thủy nội địa; góp phần kéo giảm tai nạn giao thông mỗi năm từ 5% - 10% , hướng tới năm 2030 giảm ít nhất 50% số người bị chết và bị thương do tai nạn giao thông đường bộ so với năm 2020.

Bảo đảm đủ nguồn lực cho công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; trong đó tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và kinh phí phục vụ quản lý, nghiên cứu và thực hiện nhiệm vụ về trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Kế hoạch đề ra các nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh, chỉ đạo. Trước hết là tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kết luận số 45-KL/TW ngày 01/02/2019 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông; Quyết định số 773/QĐ-UBND ngày 26/3/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Tiếp tục kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Ban An toàn giao thông tỉnh và Ban An toàn giao thông các huyện, thị xã, thành phố đáp ứng yêu cầu của tình hình mới

Xây dựng, ban hành kịp thời các văn bản hướng dẫn thực hiện thể chế, cơ chế, chính sách pháp luật và các quy định liên quan đến công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Triển khai áp dụng kịp thời, hiệu quả các thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào thực tiễn. Lồng ghép mục tiêu bảo đảm trật tự an toàn giao thông vào các quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, đô thị, nông thôn và các quy hoạch chuyên ngành về giao thông vận tải. Quản lý chặt chẽ quá trình thực hiện quy hoạch, bảo đảm việc xây dựng mới hoặc chỉnh trang các khu công nghiệp, đô thị, các trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện,... phù hợp với năng lực kết cấu hạ tầng giao thông và vận tải công cộng.

Bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông gắn với duy tu, bảo đảm an toàn giao thông và khai thác có hiệu quả các công trình hạ tầng hiện hữu; nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông và hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa; xử lý các điểm đen, điểm tiền ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Nghiên cứu đẩy mạnh đầu tư, phát triển hệ thống vận tải công cộng bằng xe buýt trong đô thị và liên tỉnh liền kề, gắn với việc từng bước hạn chế sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân trong đô thị, khuyến khích sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, phổ biến quy định pháp luật về an toàn giao thông, trật tự đô thị, chống ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội; từng bước đổi mới hình thức tuyên truyền phù hợp với tình hình thực tế (Tuyên truyền trên mạng xã hội và hạ tầng số). Kiên trì xây dựng văn hóa giao thông an toàn và thân thiện với môi trường cho mọi tầng lớp Nhân dân.

Nâng cao năng lực, hiệu quả thực thi pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông: Chú trọng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, đầu tư hiện đại hóa phương tiện, trang thiết bị nghiệp vụ cho các lực lượng chức năng; tăng cường hoạt động tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông; xây dựng lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Nâng cao năng lực cứu hộ, cứu nạn, cứu chữa nạn nhân và khắc phục hậu quả tai nạn giao thông; cử cán bộ làm công tác chuyên môn tham gia các lớp tập huấn về sơ cứu chấn thương do tai nạn giao thông gây ra. 

Phòng, chống và kiểm soát người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ, đường thủy nội địa sử dụng chất kích thích bị cấm. Thực hiện nghiêm túc quy định về khám sức khỏe định kỳ cho lái xe kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh.

Siết chặt kỷ cương công tác đào tạo, sát hạch cấp, đổi giấy phép lái xe, thuyền viên, người điều khiển phương tiện; công tác đăng ký, đăng kiểm phương tiện; an toàn trong hoạt động vận tải đường bộ; đường thủy nội địa. Đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin để tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông và các giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả./.

                                                                  

Tác giả: Nguyễn Vân

[Trở về]

Các tin cũ hơn:

Thông báo

Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)