Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Ban hành kế hoạch công tác PCCC và CNCH năm 2020

Ngày đăng: 16:39 | 24/03 Lượt xem: 49

Nhằm mục đích thực hiện hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) trên địa bàn huyện Núi Thành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nguyễn Văn Mau vừa ký ban hành văn bản triển khai công tác PCCC&CNCH năm 2020.

Theo đó, nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản của Trung ương, Tỉnh về công tác PCCC và CNCH, phát huy trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc đề ra chương trình, kế hoạch thực hiện công tác PCCC và CHCN; tập trung kiện toàn nội quy, quy chế, các điều kiện, giải pháp, biện pháp phòng ngừa nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn về PCCC và CNCH ở cơ quan, đơn vị, địa phương, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh, kho hàng hóa, nơi tập trung đông người… nhất là trong dịp ra Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; tăng cường công tác tự kiểm tra, phát hiện và khắc phục ngay các tồn tại thiếu sót về PCCC; chủ động phương án bố trí lực lượng, phương án ứng trực, kịp thời phát hiện và dập tắt đám cháy ngay từ lúc mới phát sinh.
Chủ tịch UBND Huyện cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCCC và CNCH cho quần chúng nhân dân, xây dựng hiệu quả Phong trào Toàn dân tham gia PCCC gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và phong trào Toàn dân BVANTQ ở từng địa bàn dân cư. Cùng với đó, tập trung rà soát, thống kê, xác định các khu vực có nguy cơ cháy cao, có tính chất nguy hiểm về cháy, nổ, sự cố, tai nạn thuộc phạm vi phụ trách để có biện pháp quản lý phù hợp, hiệu quả, đảm bảo an toàn PCCC và CNCH; xác định rõ trách nhiệm trong chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện công tác PCCC và CNCH, qua đó kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, thiếu sót nhằm loại trừ các nguyên nhân, điều kiện gây ra sự cố cháy nổ.
Ngoài ra, UBND Huyện cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, các cơ sở sản xuất, kinh doanh cần tích cực chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ công tác PCCC&CNCH, trong đó tập trung củng cố, xây dựng lực lượng, tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các đội PCCC cơ sở, dân phòng; làm tốt công tác đầu tư trang thiết bị, trực tuần tra, canh gác và thực tập các phương án chữa cháy, CNCH khi có huy động lực lượng, phương tiện của đơn vị mình tham gia.
Chủ tịch UBND Huyện giao Công an huyện Núi Thành chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng của huyện tham mưu làm tốt công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH theo thẩm quyền được phân cấp. Đồng thời, Chủ tịch UBND Huyện cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế tại đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện các chỉ đạo của UBND Huyện./.

Tác giả: Nguyễn Đức Thắm

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:Thông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)