Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Núi Thành cần tăng cường tập trung nâng cao chất lượng tuyển quân năm 2020

Ngày đăng: 15:05 | 08/11 Lượt xem: 387

Năm 2019 với sự vào cuộc đồng bộ của cấp ủy chính quyền các cấp công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ huyện Núi Thành được triển khai sâu rộng và mang lại hiệu quả thiết thực, đã tuyển chọn 195 thanh niên có chất lượng lên đường nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu Tỉnh giao.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn những tồn tại khuyết điểm cần rút kinh nghiệm đó là Công tác làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp có địa phương chưa tốt, chưa phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ. Công tác tuyên truyền, giáo dục cho nhân dân hiểu biết về Luật nghĩa vụ quân sự về trách nhiệm của công dân với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc chưa sâu, chưa đầy đủ. Công tác 2 gặp 4 biết ở một số địa phương còn sơ sài, các ngành, đoàn thể cán bộ được phân công nhiệm vụ chưa phát huy hết tinh thần trách nhiệm, chưa nắm chắc tình hình tư tưởng của thanh niên, chưa hiểu rõ tâm tư nguyện vọng, hoàn cảnh gia đình, chưa đề xuất được các giải pháp để động viên thanh niên an tâm lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Ngay từ đầu việc tập trung chỉ đạo, lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền chưa thật quyết liệt do vậy gần đến ngày giao quân thường bị động lúng túng. Có địa phương không đảm bảo chỉ tiêu gọi nhập ngũ, cần phải điều chỉnh lại chỉ tiêu đã giao. Mặt khác, thời gian khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự đến ngày giao quân là khá dài gần 3 tháng. Tình hình thay đổi sức khỏe của thanh niên đến ngày nhập ngũ cũng đã làm ảnh hưởng không ít khó khăn đến công tác giao quân.

Để rút kinh nghiệm kịp thời và triển khai thực hiện tốt công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2020 cấp ủy, chính quyền địa phương, Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo ngay từ đầu. Theo kế hoạch của Huyện từ ngày 12/11 đến ngày 29/11/2019 Hội đồng khám sức khỏe làm nghĩa vụ quân sự huyện Núi Thành tiến hành tổ chức khám cho thanh niên làm nghĩa vụ quân sự năm 2020. Đơn vị khám đầu tiên vào ngày 12.11 là đơn vị xã Tam Nghĩa và thị trấn Núi Thành. Đơn vị khám sau cùng vào ngày 26.11.2019 là xã Tam Trà và Tam Mỹ Tây; Ngày 28 và 29.11.2019 tổ chức khám vét trên địa bàn toàn Huyện. 
Để tổ chức khám nghĩa vụ quân sự đạt kết quả tốt, tuyển chọn những thanh niên có chất lượng tham gia nhập ngũ, giao quân đạt chỉ tiêu. Cấp ủy, chính quyền các cấp cần tập trung hơn nữa ngay từ đầu. Việc sơ tuyển chọn thanh niên, điều động thanh niên lên khám sức khỏe, theo phương châm “Chọn người nào chắc người đó”, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị vào cuộc. 
Ban CHQS xã, thị trấn là cơ quan tham mưu cho Hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp mình, triển khai thực hiện đúng qui trình, đúng thời gian, bảo đảm công khai, công bằng minh bạch trong thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự. Những trường hợp trốn tránh, cản trở cần phải tham mưu xử lý kiên quyết để bảo đảm tính công bằng trong thi hành Luật nghĩa vụ quân sự tại địa phương. Các ngành đoàn thể các cấp, thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự cần vào cuộc ngay từ đầu, phối hợp chỉ đạo các thôn, khối phố, cán bộ phụ trách nắm chắc số lượng, chất lượng thanh niên, động viên kịp thời thanh niên lên trạm khám và quản lý chặt chẽ các thanh niên đủ sức khỏe làm nghĩa vụ quân sự năm 2020, tuyệt đối không tuyển chọn thanh niên có đạo đức xấu, nghiện ma túy vào quân đội. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho nhân dân và thanh niên nhận thức đầy đủ, nghĩa vụ và trách nhiệm của mọi công dân đối với nhiệm vụ Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa. 
Năm 2020 theo chỉ thị Bộ quốc phòng ưu tiên tuyển chọn đảng viên còn độ tuổi gọi nhập ngũ, sinh viên tốt nghiệp cao đẳng, đại học, con em đồng bào dân tộc ít người vào quân đội không được để xã trắng trong tuyển quân.
Tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ là nhiệm vụ chính trị thường xuyên của huyện, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác quân sự, quốc phòng địa phương; song để thực thi Luật nghĩa vụ quân sự công bằng, dân chủ, giao quân đạt chỉ tiêu có chất lượng cả về sức khỏe chính trị, đạo đức, trình độ; Các cấp ủy, chính quyền, Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp cần phải tập trung ngay từ đầu và sâu sát hơn nữa, rút kinh nghiệm kịp thời các khâu yếu, mặt yếu của địa phương; xử lý kiên quyết các trường hợp vi phạm luật nghĩa vụ quân sự, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị vào cuộc. Đồng thời làm tốt công tác động viên tuyên truyền cho toàn dân hiểu rõ trách nhiệm và nghĩa vụ của mình với nhiệm vụ Bảo vệ Tổ quốc. Có như vậy công tác tuyển quân mới nâng cao được chất lượng và thật sự là Ngày Hội tòng quân của tuổi trẻ Huyện nhà./. 

Tác giả: Ái Ly

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:Thông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)