Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Triển khai thực hiện việc đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Ngày đăng: 9:24 | 21/06 Lượt xem: 44

Ngày 15/6, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 3822/KH-UBND triển khai thực hiện việc đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, mục đích của Kế hoạch nhằm tạo cơ hội và điều kiện cho thành viên trong đơn vị được học tập thường xuyên, học tập suốt đời, xây dựng mẫu hình công dân học tập trong các đơn vị, làm nòng cốt trong việc xây dựng các mô hình học tập trong cộng đồng, góp phần xây dựng xã hội học tập. 

Cung cấp cơ sở để xây dựng kế hoạch thực hiện và huy động nguồn lực hỗ trợ việc học tập, bồi dưỡng nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc của các thành viên trong đơn vị. Là căn cứ để xem xét đánh giá kết quả công tác hằng năm của đơn vị và các thành viên trong đơn vị.

Kế hoạch nêu rõ đối tượng đánh giá, xếp loại đơn vị học tập bao gồm: cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy Quảng Nam, các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam; cơ quan chuyên trách của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Nam, Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Nam, Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Nam; cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy trực thuộc Tỉnh ủy Quảng Nam; cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Quảng Nam; cơ quan chuyên trách của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Liên đoàn Lao động, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh tại các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Quảng Nam và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Các tiêu chí đánh giá xếp, loại đơn vị học tập như sau:

Các tiêu chí về các điều kiện để xây dựng đơn vị học tập: Đơn vị có chủ trương hoặc kế hoạch cho thành viên học tập thường xuyên; đơn vị có các quy định cụ thể nhằm động viên thành viên học tập; đơn vị quan tâm đầu tư các nguồn lực, bao gồm tài chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị và những điều kiện đảm bảo để đáp ứng nhu cầu học tập của thành viên.

Các tiêu chí về kết quả học tập của thành viên: 100% thành viên trong đơn vị có kế hoạch tự học, tự bồi dưỡng hàng năm được lãnh đạo đơn vị phê duyệt; 100% thành viên trong đơn vị tuân thủ kỷ luật lao động, nội quy làm việc trong đơn vị, có tinh thần hợp tác, đoàn kết và trao đổi; 100% thành viên trong đơn vị hoàn thành đầy đủ chương trình học tập, bồi dưỡng bắt buộc theo quy định nhà nước;  70% thành viên trong đơn vị đạt từ danh hiệu "Lao động tiên tiến" trở lên.

Các tiêu chí đánh giá hiệu quả, tác động của xây dựng đơn vị học tập: 100% thành viên trong đơn vị đáp ứng đầy đủ các năng lực và phẩm chất của công dân học tập (tối đa 25 điểm), gồm: Có ý thức tuân thủ pháp luật, thực hiện quyền và trách nhiệm công dân đối với gia đình, xã hội; có cam kết học tập suốt đời để phát triển bản thân; có ý thức tổ chức việc học tập trong gia đình, dòng họ, cộng đồng; có lối sống lành mạnh, tôn trọng và hòa hợp với môi trường; biết sử dụng ngoại ngữ và công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc; có tư duy phản biện, sáng tạo, tính chủ động và kỹ năng giải quyết vấn đề; tôn trọng và thực hiện bình đẳng giới; hiểu rõ, trân trọng sự đa dạng văn hóa và có cách ứng xử văn hóa phù hợp. Đơn vị đạt từ danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến" trở lên. Góp phần tạo lập môi trường chia sẻ tri thức với các đơn vị khác.

Các mức xếp loại đơn vị học tập: Việc đánh giá, xếp loại đơn vị học tập theo phương thức chấm điểm, tổng số điểm tối đa cho tất cả các tiêu chí là 100, gồm 4 mức như sau: Loại tốt: Tổng số điểm đạt được từ 85 điểm đến 100 điểm; loại khá: Tổng số điểm đạt được từ 70 điểm đến dưới 85 điểm; loại trung bình: Tổng số điểm đạt được từ 50 điểm đến dưới 70 điểm; loại chưa đạt: Các trường hợp còn lại.

            Ngoài ra Kế hoạch còn nêu rõ một số nội dung như: Thời gian, quy trình, hồ sơ để thực hiện đánh giá, xếp loại đơn vị học tập; nguyên tắc đánh giá, xếp loại đơn vị học tập; nhiệm vụ của các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh trong triển khai thực hiện Kế hoạch.

                                                      

Tác giả: Nguyễn Vân

[Trở về]

Các tin cũ hơn:

Thông báo

Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)