Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Nhìn lại 15 năm triển khai thi hành Luật Bình đẳng giới trên địa bàn huyện Núi Thành

Ngày đăng: 9:04 | 21/06 Lượt xem: 43

Trong những năm qua, tình hình kinh tế - xã hội của huyện Núi Thành đã có bước phát triển vượt bậc, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao, cơ sở hạ tầng như: đường, điện, chợ, trường học, bệnh viện, giao thông nông thôn, công trình phúc lợi, chỉnh trang đô thị…được đầu tư xây dựng.

           Năm 2007, tổng giá trị sản xuất của huyện đạt 1.471 tỷ đồng thì đến năm 2016 tổng giá trị sản xuất đã đạt 53.780 tỷ đồng, gần 10 qua tổng giá trị sản xuất của huyện tăng 3.656%. Đời sống đại bộ phận nhân dân ngày càng được nâng cao. Tỷ lệ hộ nghèo đã giảm bình quân 3,5%/năm, năm 2007 là 24.46% đến năm 2022 còn 4,62%. Với những điều kiện kinh tế xã hội thuận lợi nêu trên, quá trình thực hiện chiến lược và kế hoạch hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn huyện đã được triển khai đồng bộ và đạt nhiều kết quả.

          Trong 15 năm   huyện Núi Thành đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp sớm đưa Luật Bình đẳng giới đi vào cuộc sống và đã đạt nhiều kết quả khả quan.Theo đó, hằng năm, UBND huyện đã cụ thể hóa các văn bản, chỉ thị về bình đẳng giới do cấp trên phát động, lập kế hoạch và triển khai kịp thời công tác thi hành Luật Bình đẳng giới, Tháng hành động bình đẳng giới... triển khai tới 100% cán bộ, công chức, người lao động tại cơ quan cũng như cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện. Xây dựng kế hoạch và thực hiện tập
huấn, bồi dưỡng kiến thức kỹ năng tuyên truyền về bình đẳng giới; kiểm tra hoạt động Vì sự tiến bộ phụ nữ tại các cơ quan ban, ngành và các xã, thị trấn; tập huấn kỹ năng giao tiếp, kỹ năng lãnh đạo cho nữ lãnh đạo huyện, xã; tổ chức hội nghị gặp mặt đại biểu nữ lãnh đạo huyện; bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho nữ đại biểu hội đồng nhân dân các cấp xã, huyện.

          Bên cạnh đó,  Huyện đã kịp thời thành lập, cũng cố Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ huyện, thông báo phân công nhiệm vụ từng thành viên Ban. Đồng thời, luôn chú trọng công tác tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực và bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lồng ghép giới cho các đồng chí Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ, Ban Chấp hành Công đoàn, cán bộ Hội Phụ nữ và chi hội trưởng các chi hội phụ nữ. Tích cực tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác bình đẳng giới do cấp trên phát động; giới thiệu những hội viên phụ nữ đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định cho cấp ủy Đảng, chính quyền, bảo đảm đủ tiêu chuẩn để xem xét đưa vào danh sách đề cử và ứng cử bầu vào các chức danh lãnh đạo của địa phương.


Ảnh: nuithanh.gov.vn

          Xác định công tác tuyên truyền đóng vai trò quan trọng đưa Luật Bình đẳng giới vào cuộc sống, hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức về bình đẳng giới luôn được địa phương quan tâm chú trọng và đẩy mạnh, được lồng ghép với nhiều hình thức và nội dung khác nhau về các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ. Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ huyện đã phối hợp với Mặt trận và các ban ngành, đoàn thể tuyên truyền giáo dục cho hội viên về kỹ năng hoạt động bình đẳng giới có nhiều hội viên tham gia;  Phòng Nội vụ đã tổ chức triển khai, thực hiện Nghị định số  48/2009/NĐ-CP ngày 19/5/2009 của Chính phủ về các biện pháp bảo đảm bình đẳng giới liên quan đến trách nhiệm của chính quyền, đề xuất việc lồng ghép các chỉ tiêu về bình đẳng giới và tiến bộ của phụ nữ cho phù hợp vào nội dung các văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Cán bộ, công chức; xây dựng các Đề án về bảo  đảm bình đẳng giới trong quy trình quy hoạch cán bộ và rà soát hướng dẫn quy định về độ tuổi bổ nhiệm, đào tạo, đánh giá công chức, không phân biệt nam hay nữ, đánh giá ở năng lực, phẩm chất đạo đức và kết quả thực hiện nhiệm vụ cán bộ công chức; Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức thực hiện hiệu quả Chiến lược Giới trong ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn; chỉ đạo xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn có tách biệt giới. Chỉ đạo lồng ghép các hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ vào kế hoạch hàng năm, nhất là đối với các Dự án đầu tư xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền Luật Bình đẳng giới, chú trọng việc hướng dẫn thi hành 3 Nghị định đã được ban hành là Nghị định số 70/2008/NĐ-CP ngày 4/6/2008 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bình đẳng giới, Nghị định số 48/2009/NĐ-CP ngày 19/5/2009 quy định về các biện pháp bảo đảm bình đẳng giới, Nghị định số 55/2009/NĐ-CP ngày 10/6/2009 quy định về xử phạt các hành vi vi phạm hành chính về bình đẳng giới; Hội Liên hiệp phụ nữ huyện đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, góp phần ổn định xã hội, tiếp tục phát huy các thành quả đã đạt được trong sự nghiệp vì sự tiến bộ của phụ nữ. Đó là tuyên truyền, phổ biến các chính sách, cơ chế về bình đẳng giới gắn với việc triển khai thực hiện pháp luật Nhà nước liên quan đến phụ nữ được tiến hành thường xuyên. Tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động về vấn đề giới và bình đẳng giới. Việc xây dựng, định hướng phát triển kinh tế - xã hội luôn chú ý lồng ghép vấn đề giới và tạo cho phụ nữ điều kiện,cơ hội trong giải quyết các vấn đề bức xúc như: lao động, việc làm, nhà ở, chính sách, bồi dưỡng đào tạo, vốn vay ưu đãi, chăm sóc sức khỏe..., từ đó vai trò, vị trí của phụ nữ trong gia đình và xã hội được nâng lên; công tác Hội và phong trào phụ nữ có nhiều chuyển biến tích cực.

  Đến nay, với sự quan tâm về bình đẳng giới, Số lượng nữ giới tham gia các cấp ủy Đảng nhiệm kỳ (2020-2025):  tham gia cấp ủy của huyện là:7/43 đồng chí, đạt tỷ lệ 16,28%;   tham gia cấp ủy xã, thị trấn là: 50/204 đồng chí, đạt 24,5%; Số phụ nữ tham gia Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026:   Hội đồng nhân dân cấp huyện là 11/34 đồng chí, đạt 32,35%;   Hội đồng nhân dân cấp xã là 107/416 đồng chí, đạt 25,72%; Số phụ nữ tham gia lãnh đạo chủ chốt chính quyền, đoàn thể (các cấp):  lãnh đạo chủ chốt cấp huyện là 16 đồng chí/26 phòng, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội đạt 61,54%;   lãnh đạo chủ chốt cấp xã, thị trấn (Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND và Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND) là 11/17 xã, đạt 64,71%.

Trong lĩnh vực kinh tế, lao động, tính đến nay có khoảng 987 công ty, doanh nghiệp vừa và nhỏ đang hoạt động trên địa bàn huyện; trong đó, số lượng doanh nghiệp do nữ làm chủ khoảng 176 doanh nghiệp, chiếm tỷ lệ 17,83%. Có 1.459 nữ dưới 45 tuổi được đào tạo nghề, đạt 120% vượt 20,6% so với Kế hoạch. Có 6.780 phụ nữ ở vùng nông thôn nghèo, vùng dân tộc thiểu số được tiếp cận với các nguồn vốn ưu đãi từ các chương trình việc làm, giảm nghèo và các nguồn tín dụng khác có dư nợ tại Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Núi Thành, đạt 100% so với kế hoạch.

Nhìn chung, qua 15 năm triển khai thực hiện Luật Bình đẳng giới đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và trách nhiệm trong cả hệ thống chính trị; vị thế, vai trò, tầm quan trọng của công tác phụ nữ trong xã hội đã được củng cố và từng bước khẳng định; khoảng cách về giới dần dần được rút ngắn, vị thế của phụ nữ ngày càng được nâng cao trong gia đình và ngoài xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để phụ nữ phát huy vai trò của mình đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương./. 

Tác giả: Linh Ngọc

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Thông báo

Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)