Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Chuyển biến trong hoạt động của Trung tâm Văn hóa – Thể thao xã, thị trấn

Ngày đăng: 8:03 | 16/09 Lượt xem: 27

Những năm gần đây, hoạt động của các Trung tâm Văn hóa – Thể thao cấp xã, thị trấn trên địa bàn huyện Núi Thành có chuyển biến đáng kể, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân.

Trong thời gian qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch, của Huyện ủy – UBND huyện Núi Thành, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, ban ngành, hội, đoàn thể và các xã, thị trấn trong việc phát triển hệ thống Trung tâm Văn hóa – Thể thao, cơ sở vật chất, trang thiết bị của các Trung tâm được đầu tư; công tác xã hội hóa về văn hóa, thể thao luôn được quan tâm, từng bước đảm ứng được yêu cầu của nhân dân. Sau khi UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1196/2015 phê duyệt Đề án xây dựng và phát triển Trung tâm Văn hóa – Thể thao xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2025, định hướng đến năm 2030 và các Quyết định liên quan của UBND tỉnh, UBND huyện Núi Thành đã ban hành hướng dẫn thành lập Trung tâm Văn hóa – Thể thao xã, thị trấn trên địa bàn huyện; Phòng Nội vụ tham mưu UBND huyện ban hành Quyết định thành lập Trung tâm Văn hóa – Thể thao và bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Thể thao 17 xã, thị trấn. Hằng năm, Phòng Văn hóa – Thông tin tổ chức kiểm tra, đánh giá cơ sở vật chất văn hóa theo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới để rà soát tình hình đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và hoạt động tại các Trung tâm Văn hóa – Thể thao cấp xã, thị trấn; chỉ đạo Trung tâm VH-TT&TT-TH huyện hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ Trung tâm Văn hóa – Thể thao xã, thị trấn trong việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao để phục vụ quần chúng nhân dân. 

Bằng nguồn vốn xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở của Đề án 556 (Đề án hỗ trợ xây dựng thiết chế văn hóa của huyện Núi Thành giai đoạn 2014-2020), nguồn vốn nông thôn mới và nguồn huy động xã hội, đến nay, 17/17 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Núi Thành đã xây dựng Trung tâm Văn hóa – Thể thao đúng theo tiêu chuẩn quy định. Các địa phương đều trang bị dụng cụ thể dục – thể thao cho trẻ em và người cao tuổi, phục vụ nhu cầu tập luyện thể thao, vui chơi của người dân. Bên cạnh đó, việc tổ chức và xây dựng các hoạt động văn hóa – văn nghệ - thể dục – thể thao tại các Trung tâm Văn hóa – Thể thao xã, thị trấn được quan tâm, nội dung hoạt động đa dạng, phong phú gắn với đời sống cộng đồng, thực hiện chức năng tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tổ chức các hoạt động văn hóa – thể thao, vui chơi, giải trí, bồi dưỡng năng khiếu nghệ thuật, thể dục – thể thao, nâng cao dân trí và mức hưởng thụ văn hóa, thể thao cho nhân dân; thu hút và tạo điều kiện thuận lợi cho các tầng lớp nhân dân tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục – thể thao phục vụ các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương. Hoạt động của các Trung tâm Văn hóa – Thể thao xã, thị trấn trên địa bàn huyện góp phần duy trì và phát triển phong trào thể dục – thể thao, nhất là trong những ngày lễ, kỷ niệm, những sự kiện của đất nước và của địa phương. Một số Trung tâm Văn hóa – Thể thao xã, thị trấn hoạt động có hiệu quả như Trung tâm Văn hóa – Thể thao xã Tam Anh Nam, Tam Hiệp, Tam Hải...Theo ông Huỳnh Văn Cường – Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Văn hóa – Thông tin huyện Núi Thành, qua 5 năm thực hiện triển khai thực hiện Quyết định 1196/2015 của UBND tỉnh, bằng nhiều nguồn lực từ ngân sách nhà nước và xã hội hóa, các xã, thị trấn ở huyện Núi Thành đã từng bước hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa, đặc biệt là xây dựng Trung tâm Văn hóa – Thể thao xã gắn với tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa từ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Các hoạt động văn hóa – văn nghệ, thể dục – thể thao quần chúng được diễn ra sôi nổi, người dân ở mọi lứa tuổi được tham gia các hoạt động văn hóa – thể thao, vui chơi, giải trí, góp phần xây dựng nếp sống, lối sống lành mạnh, văn minh, đẩy lùi các tệ nạn xã hội.
Ông Ngô Đức An – UVTV – Phó Chủ tịch UBND huyện Núi Thành cho biết: Bên cạnh ưu điểm, những năm qua, hoạt động của các Trung tâm Văn hóa – Thể thao xã, thị trấn trên địa bàn Núi Thành còn bộc lộ một số tồn tại. Kinh phí cho xây dựng, đầu tư trang thiết bị và tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao ở cơ sở còn hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu hoạt động cùa nhân dân. Chế độ kiêm nhiệm cho Ban Chủ nhiệm Trung tâm Văn hóa – Thể thao xã, thị trấn chưa được thực hiện đầy đủ. Việc đầu tư xây dựng Trung tâm Văn hóa – Thể thao đạt chuẩn quy định mới tập trung thực hiện tại các xã nông thôn mới. Hiện nay, chưa bố trí được nguồn vốn từ Đề án xây dựng Trung tâm Văn hóa – Thể thao cho các xã không nằm trong danh sách xã điểm xây dựng nông thôn mới. Mặt khác, việc hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ Trung tâm Văn hóa – Thể thao xã, thị trấn chưa được quan tâm thường xuyên; hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng sau khi sáp nhập vào Trung tâm Văn hóa – Thể thao xã, thị trấn chưa phát huy hiệu quả…
Cùng với việc khắc phục những tồn tại, UBND huyện Núi Thành đề xuất cấp có thẩm quyền hỗ trợ kinh phí xây dựng Trung tâm Văn hóa – Thể thao ở các xã chưa được đầu tư theo Đề án tại Quyết định 1196/2015 của UBND tỉnh, đồng thời có văn bản quy định chế độ phụ cấp cho Ban chủ nhiệm Trung tâm Văn hóa – Thể thao xã, thị trấn và thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ làm công tác văn hóa – thể thao ở cơ sở.

Tác giả: Văn Phin

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:Thông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)