Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Nông dân huyện Núi Thành phát huy truyền thống yêu nước, tiếp tục xây dựng cuộc sống mới tươi đẹp

Ngày đăng: 16:11 | 13/10 Lượt xem: 248

90 năm qua (từ 1930 đến năm 2020), dưới sự lãnh đạo của Đảng, các thế hệ nông dân huyện Núi Thành đã phát huy truyền thống yêu nước, luôn xứng đáng là đội quân chủ lực của cách mạng, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Ngay từ những năm 1930, trên địa bàn Núi Thành đã lập nên các Hội nông dân (còn gọi là Hội đồng dân) trồng dừa, Hội bóng đá, Hội buôn bán nông sản, lâm sản của nông dân…Đây là những tổ chức hoạt động theo tôn chỉ, mục đích của tổ chức Cứu tế đỏ (tổ chức tiền thân của Chi bộ An Hòa - chi bộ đầu tiên của Đảng bộ huyện Núi Thành), nhằm khơi dậy lòng yêu nước, truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin, vận động nhân dân chống chế độ thống trị của thực dân, phong kiến.
Trong cuộc đấu tranh đòi dân sinh, dân chủ (1936-1939), thông qua các hình thức hoạt động hợp pháp, bán hợp pháp, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nông dân các xã An Hòa, Diêm Trường, Xuân Quang, Thọ Khương, Vân Trai…(nay là xã Tam Hải, Tam Giang, Tam Quang, Tam Hiệp) đã thu thập được hàng ngàn chữ ký vào bản dân quyền gửi phái Bộ Gô-Đa, vạch trần chính sách cai trị của thực dân, phong kiến; khơi dậy lòng căm thù giặc, cổ vũ tinh thần yêu nước, ủng hộ Việt Minh. Nhiều cuộc đấu tranh của nông dân đã lôi kéo cả địa chủ, thương gia, giáo chức tham gia. Càng đấu tranh, phong trào của Hội ngày càng lớn mạnh, trở thành lực lượng đáng tin cậy, góp phần quan trọng vào việc giành thắng lợi trong khởi nghĩa cách mạng tháng Tám năm 1945 ở địa phương.

Trong 30 năm kháng chiến chống giặc ngoại xâm gian khổ (1945-1975), phong trào nông dân và các tổ chức Hội Nông dân ở huyện Nam Tam Kỳ (nay là huyện Núi Thành) đã góp phần làm tròn nhiệm vụ giải phóng dân tộc, thống nhất tổ quốc, cùng với cả nước tiến lên xây dựng Chủ nghĩa xã hội. Thành tựu lớn nhất của các tổ chức Hội Nông dân Nam Tam Kỳ (nay là huyện Núi Thành) trong 9 năm chống thực dân Pháp xâm lược là vừa tổ chức, vận động nông dân chuẩn bị chiến đấu lâu dài, vừa khẩn trương tăng gia sản xuất, chống giặc đói, diệt giặc dốt, vừa làm tròn nhiệm vụ của một vùng tự do, vừa chuẩn bị lực lượng chiến đấu chống lại các cuộc càn quét của địch, vừa huy động sức người, sức của cho tiền tuyến, góp phần làm nên thắng lợi năm 1954, xóa bỏ chế độ thực dân cũ trên đất nước ta.
Hai mươi mốt năm kháng chiến chống Mỹ, các tổ chức Hội nông dân huyện Nam Tam Kỳ (nay là huyện Núi Thành) đã liên tục đấu tranh đòi thi hành hiệp định Giơ-ne-vơ, tổng tuyển cử thống nhất nước nhà, chống chính sách “Tố cộng, diệt cộng”, làm cho hàng chục ấp chiến lược bị phá tan, vận động và tiễn đưa hàng ngàn thanh niên lên đường thoát ly tham gia kháng chiến. Nông dân các vùng căn cứ, vùng tranh chấp dù thường xuyên bị địch càn phá nhưng vẫn giữ vững tinh thần bám đất, giữ làng, tiêu biểu là tổ chức hội nông dân giải phóng ở các xã Kỳ Trà, Kỳ Yên (hiện nay là xã Tam Thạnh, Tam Sơn, Tam Trà) đã tổ chức nhiều tổ vòng đổi công, tổ sản xuất… tập hợp nhiều nông dân tham gia, chính những tổ chức này đã làm chỗ dựa cả tinh thần và vật chất cho các đơn vị bộ đội chủ lực và lực lượng vũ trang, bán vũ trang của huyện và nhiều địa phương khác. Nông dân các vùng tam bị chiếm đẩy mạnh phong trào đấu tranh chính trị, binh địch vận, đã vận động được hàng trăm binh lính địch bỏ ngũ mang súng về với cách mạng, đào hàng chục ngàn mét thông hào và công sự chiến đấu, hàng ngàn hầm bí mật nuôi giấu cán bộ...
Nối tiếp truyền thống quê hương anh hùng, sau ngày quê hương giải phóng, Hội nông dân các cấp trong huyện vận động hội viên nông dân tăng gia sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa tinh thần, tham gia bảo vệ Tổ quốc và giữ gìn trật tự trị an. Đồng thời huy đông nhiều sức người, sức của tập trung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, làm cho diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội các cấp đề ra và xây dựng huyện Núi Thành ngày càng giàu đẹp, văn minh...

Tác giả: Văn Phin

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Thông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)