Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Núi Thành đạt nhiều kết quả qua 10 năm thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

Ngày đăng: 15:45 | 16/10 Lượt xem: 417

Ngay từ khi Ban Dân vận Trung ương có chủ trương phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong cả nước, cấp ủy, chính quyền huyện Núi Thành đã chủ động hưởng ứng, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát các cấp, các ngành, Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng, các địa phương xây dựng kế hoạch, hướng dẫn triển khai thực hiện đạt nhiều kết quả.

Hệ thống dân vận của Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, ngày càng gần dân, sát dân; các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, nên được đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực ủng hộ. Trọng tâm hướng vào tuyên truyền xây dựng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trong công tác vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; giúp nhau xóa đói, giảm nghèo. Qua 10 năm triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn huyện Núi Thành, có trên 600 mô hình, điển hình “Dân vận khéo” được triển khai thực hiện trên các lĩnh vực. Nhận thức của các địa phương, cơ quan, đơn vị về phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã có sự chuyển biến tích cực; phong trào thi đua đã thật sự lan rộng ở tất cả các lĩnh vực, các ngành, địa phương, phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo động lực mạnh mẽ, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, nhất là giải quyết những vấn đề mới phát sinh từ thực tiễn cơ sở. Trên lĩnh vực kinh tế, là lĩnh vực có nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo”. Tiêu biểu là trong sản xuất kinh doanh, nhất là ở địa bàn nông thôn chuyển đổi cơ cấu cây trồng nhằm phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, khuyến khích sản xuất, kinh doanh giỏi, làm giàu chính đáng.

Cụ thể: mô hình kinh tế trang trại kết hợp với chăn nuôi gia súc, gia cầm tại các xã Tam Trà, Tam Thạnh, Tam Mỹ Tây, Tam Sơn, Tam Quang, Tam Hiệp..., hiện có khoảng trên 82 trang trại và gia trại,; mô hình “Nuôi bò sinh sản” của Hội nông dân xã Tam Quang. Qua thực hiện phong trào thi đua Dân vận khéo ở lĩnh vực kinh tế đã có nhiều mô hình tác dụng tốt và có sức lan tỏa bền vững đến thời điểm hiện tại như: Mô hình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi của Hội Nông dân Huyện; hằng năm tổng kết, biểu dương khen thưởng nhiều Hội viên đạt nông dân SXKD giỏi các cấp, vận động xây dựng được trên 120 tổ tương hổ của Hội Nông dân. Mô hình góp vốn quay vòng, hủ gạo tình thương, phong trào nuôi heo đất của Hội Phụ nữ huyện và các xã, thị trấn đã giúp đỡ cho nhiều hộ phụ nữ gặp khó khăn hoạn nạn về vật chất và tinh thần, xây dựng 25 nhà mái ấm tình thương cho hội viên phụ nữ nghèo. Các phong trào xây dựng quỹ Vì người nghèo, quỹ khuyến học, quỹ nhân đạo từ thiện, quỹ cứu trợ, quỹ Hỗ trợ nông dân đã xây dựng 1.103 nhà đại đoàn kết cho người nghèo, yếu thế, trao 1.180 học bổng cho trẻ em nghèo và giúp đỡ 145 em học sinh nghèo vượt khó. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Theo đó, tập trung tuyên truyền vận động nhân dân tham gia cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.
Qua 10 năm, phong trào đã vận động làm 140 km đường giao thông nông thôn; vận động nhân dân hiến hơn 106.000 m2 đất xây trường, làm nhà văn hóa; nhân dân tích cực đóng góp ngày công di dời mồ mã, làm đường giao thông nội đồng, nạo vét kênh mương thủy lợi, dồn điền đổi thửa, sửa sang nhà cửa, cổng ngõ, đường làng khang trang sạch đẹp. Qua đó xuất hiện nhiều mô hình “Dân vận khéo” tiêu biểu như: mô hình “Vận động nhân dân hiến đất làm đường bê thông nông thôn”, mô hình “Dồn điền, đổi thửa” Tam Anh Nam, Tam Hòa; mô hình “Xây dựng bê tông kênh mương nội đồng, các tuyến đường liên thôn, liên xã” Tam Mỹ Đông, Tam Xuân 1, Tam Mỹ Tây, Tam Giang; mô hình “Vận động nhân dân di dời chuồng trại ra sau hè” các xã Tam Mỹ Tây, Tam Giang, Tam Xuân 1, Tam Xuân 2; các mô hình không rãi vàng mã khi có người qua đời tại Tam Giang, Tam Hải; mô hình “Đoạn đường trồng hoa thay cỏ dại” tại Tam Hải và Tam Thạnh. Trong 10 năm qua, huyện Núi Thành là địa phương tập trung nhiều dự án lớn của Trung ương, Tỉnh, Huyện. Khối Dân vận cơ sở cùng với Mặt trận và các đoàn thể đã phối hợp, đổi mới phương thức vận động với phương châm trọng dân, gần dân, hiểu dân có trách nhiệm với dân, nắm chắc tâm tư nguyện vọng của nhân dân, bám sát địa bàn, nơi có dự án triển khai, tổ chức tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và những vấn đề liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ công dân.
Nhờ đó, công tác vận động nhân dân thực hiện chủ trương bồi thường, giải phóng mặt bằng đạt được kết quả tốt, không để xảy ra điểm nóng. Những xã có dự án triển khai như Tam Hiệp, Tam Quang, Tam Anh Nam, Tam Mỹ Tây, Thị Trấn Núi Thành, Tam Xuân I, Tam Tiến đã tổ chức vận động thực hiện hoàn thành được công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án đã triển khai. Nhiều mô hình “Dân vận khéo” tiêu biểu như: mô hình “Khéo vận động” tại Tam Hiệp; mô hình “Vận động nhân dân giải phóng mặt bằng đẩy nhanh tiến độ xây dựng quốc lộ 1A và đường Cao tốc, đường 129 đi qua địa phận Núi Thành” của các xã Tam Anh Bắc, Tam Xuân 2, Tam Xuân I, Tam Tiến, Tam Hòa, Tam Quang, Tam Giang, Thị trấn. Trên lĩnh vực văn hoá - xã hội, qua thực hiện phong trào và các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” đã tạo đồng thuận cao trong xây dựng đời sống văn hoá mới; nâng cao đời sống văn hoá tinh thần, bảo đảm an sinh xã hội, các hoạt động xã hội từ thiện, góp phần tích cực vào sự phát triển của địa phương, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tiêu biểu có các mô hình: “Thu gom rác thải” của xã Tam Xuân 2, “Không rãi vàng bạc trên đường khi có tang lễ, cúng bái” của Hội nông dân xã Tam Giang, mô hình xây dựng “tộc họ văn hóa” của xã Tam Hiệp, Tam Giang, Tam Nghĩa, Tam Sơn…
Trên lĩnh vực quốc phòng - an ninh, với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả góp phần giữ vững an ninh-chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng được lực lượng nòng cốt, kịp thời đề xuất xử lý có hiệu quả các vụ việc phức tạp ở cơ sở, khơi dậy truyền thống yêu nước, phát huy tinh thần trách nhiệm, quyền làm chủ của nhân dân. Chính nhờ vậy, tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn huyện Núi Thành được giữ vững ổn định, tạo được sự an tâm vững tin cho các doanh nghiệp trên địa bàn khu kinh tế mở. Tiêu biểu có các mô hình: “Tiếp sức hoàn lương”, “Tiếng loa an ninh”, “Cổng phòng, chống tội phạm- tiếng kẻng an ninh” của lực lượng Công an các cấp; mô hình “Điểm sáng vùng biên”, “Câu lạc bộ không có người vi phạm pháp luật”, “Khu dân cư đảm bảo an ninh trật tự”, “thức cho dân ngủ”; mô hình “Tuyên truyền, vận động ngư dân không vi phạm chủ quyền vùng biên các nước để khai thác hải sản bất hợp pháp” của Bộ đội Biên phòng đã mang lại hiệu quả thiết thực. Kết quả đạt được của phong trào thi đua “Dân vận khéo”, nhờ được cấp ủy các cấp quan tâm lãnh đạo, có sự phối hợp đồng bộ của các tổ chức trong hệ thống chính trị; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, trên cơ sở làm tốt công tác dân vận của Đảng, đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng và nhân rộng ngày càng nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội một cách thiết thực, hiệu quả. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước đã tạo ra phong trào thi đua chung có bề rộng và chiều sâu giải quyết nhiều vấn đề còn vướng mắc, hướng tới mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư./. 

Tác giả: Ái Ly

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:Thông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)